Čas, délka trvání, cena - kurz pro dospělé

  • v odpoledních hodinách (rozvrh dle pokročilostí)
  • 2 x 50 minut 1x týdně po dobu 12 týdnů = 1 semestr
  • jednotlivé semestry na sebe navazují, výuka po dobu školního roku
  • cena vyučovací hodiny (50 minut).................130 ,-
  • cena za 1 semestr 3 120,-