O metodě

V každém kurzu je potřeba podpory rodičů. Aby byla výuka angličtiny co nejefektivnější, měly by děti doma poslouchat CD. Tato pravidelnost přispívá ve vysoké míře k tomu, že se děti seznámí s melodií a rytmem nové řeči. I když ještě nerozumí obsahu poslechu, pravidelný poslech představuje klíč ke správné výslovnosti a porozumění.

Nabízíme desetiletou návaznost ve výuce angličtiny pro děti - osm let mluvené angličtiny pro nejmenší a malé děti a tři roky konverzace, čtení a psaní pro starší děti.