Pro školky

 V současné době nabízíme také kurzy angličtiny pro mateřské metodou HELEN DORON EARLY ENGLISH.

V mateřských školách vyučujeme kurz Pollie the Collie I., II., který je určen pro děti od 2 do 6ti let. Výuka zde probíhá v rámci dopoledního programu školky. Tento kurz je také podpořen opakovaným poslechem CD s písničkami, říkadly a mluveným slovem.